flower-kronau hiske  Splošni pogoji

Kronau Chalet Resort – naše majhno naselje – je zaseben objekt s počitniškimi hišami in posestmi za najem. Upravlja ga fizicna oseba/samostojni podjetnik DEJAN KOŠIR S.P., registrirano pri vseh potrebnih lokalnih in državnih institucijah RS za opravljanje dejavnosti z vsemi dovoljenji in odgovornostjo.

SPLOŠNI POGOJI

Najem naših objektov vključuje razumevanje in sprejetje Dogovora ( glej Osnovne informacije & Splošni pogoji )  , ki zajema pogoje, opredelitve, opozorila in pojasni medsebojne obveznosti.

Cene naših cenikov so v evrih ( € ) in vključujejo DDV ( VAT ) 9,5%. Lokalna turistična taksa ( 2,50 € za osebe 18+ in 1,25 € za osebe 7–18, na osebo na noč ) ni vključena v ceno najema, prav tako ne, tudi druge storitve.

  • Te cene veljajo le, ko je rezervacija sklenjena direktno z nami v enem od treh načinov, ki jih nudimo.
  • Cene oz. končna cena, ko je najem/rezervacija sklenjena preko drugih ponudnikov ( naših partnerjev ), je lahko višja zaradi morebitno vključenih drugih doplačil, storitvenih stroškov, dodatnih provizij ipd.

OPOZORILO: Poleg morebitne drugačne cene vas opozarjamo na možnost oz. pozornost do morebitnih dodatnih pogojev teh ponudnikov pri sklepanju rezervacije!

Pogoji plačila za rezervacijo

  • Ko izbereš opcijo REZERVIRAJ ZDAJ, ( glej postopek te rezervacije ):

Z izvedbo te rezervacije boste preko sistema takoj bremenjeni ( vaša kreditna kartica ) za celotni znesek ( 100% ). Turistična taksa se plača na dan odhoda v gotovini.

  • Ko izbereš opcijo  POVPRAŠAJ ZA REZERVACIJO, ( glej postopek te rezervacije ):

Po vaši potrditvi rezervacije oz. alternativne ponudbe boste prejeli našo potrditev/»začasno rezervacijo« in 1 IBAN račun za predplačilo v višini 50% končne cene najema, z rokom plačila ( 5 delovnih dni) . Ko je vplačilo izvedeno ( ko so sredstva na našem računu ), prejmete še uradno potrditev vplačila in rezervacije. 5 tednov pred prihodom vam bomo poslali 2 IBAN račun za predplačilo v višini 20% ( ali 50%, če gost zeli vplačati vse preko Bančne transakcije, v izogib plačilu zadnjih 30% v gotovini na dan odhoda ) kateri se plača do 4 tedne pred prihodom.
Dokončnih 30% + Lok.Tur.Taksa 1,27/0,63 euro ali le Lok. Tur. Taksa, se plača na dan odhoda s prejetjem originalnega koncnega računa ( plačilo je mozno le z gotovino ).

OPOZORILO: V primeru neplačane obveznosti ( razen če je drugače dogovorjeno ) v predpisanem/dogovorjenem roku, to smatramo kot vašo odpoved. Rezervacija bo od tega trenutka naprej NIČNA. Glej spodaj odpovedna politika.

Ko rezervacija znotraj 4 tednov pred prihodom izstavimo le en IBAN račun za predplačilo v višini 70% končne cene najema. Razlika in lokalna turistična taksa se plača na dan odhoda v gotovini s prejetjem končnega računa.

  • Ko izbereš opcijo LAST-MINUTEglej postopek te rezervacije ):

Polni končni znesek ( 100% ) kot dogovorjeno, s turistično takso se plača na dan odhoda v gotovini.

Varščina

Trenutno ne zaračunamo v naprej ali deponiramo določena sredstva za primer povzročene škode, vendar bomo ob storjeni (večji) škodi, povzročeni namerno ali nenamerno, zaračunali našo izgubo. Objekt ni zavarovan za vaša dejanja, za katera prevzemate odgovornost ( Cene poškodovanih kosov bodo lahko višje kot nabavne cene ).

Odpovedna politika

Z rezervacijo se določeno obdobje/enota zapre na trgu, zato bodo vsa ostala povpraševanja zavrnjena oz. morebitne rezervacije drugih strank/gostov, zaradi tega, ne morejo biti za nas pozitivno realizirane. V kolikor niste sigurni v končni nakup oz. »zakup termina«, lahko poskusite z »last-minute« možnostjo in nas pokličite dan, dva pred želenim prihodom ali pa se ustrezno zavarujte.

Če/ko je bil izdan 2 IBAN Račun za predplačilo in obveznost ni bila poravnana do roka plačila, vas bomo ustrezno opomnili in pozvali, da to storite do novega roka plačila. V kolikor bo obveznost še vedno neporavnana ( razen, če posebej ali drugače dogovorjeno; zamuda zaradi tretje stranke ) bomo to smatrali kot vaša odpoved. Rezervacija bo od tega trenutka naprej NIČNA.

OPOZORILO: Če 2 IBAN Račun za predplačilo ni bil izdan se razlika, do končnega zneska, kot po potrjeni ponudbi, poplača skupaj s turistično takso na dan odhoda.

Kasnejši prihod ali predčasen odhod ( razen, če posebej dogovorjeno ) kot rezervirano zaradi razlogov omenjeno uvodoma ne spremeni končne cene.

Ko/če ni prihoda na rezervirani dan prihoda ( razen če je predhodno drugače dogovorjeno ), imamo pravico z naslednjim dnem znova prodajati to obdobje. Izdan bo končni račun ( no-show ) z že zavedenimi sredstvi, davki in brez turistične takse. V tem primeru stranka ni opravičena do kakršnegakoli povračila ali vnovčitve že vplačanih sredstev.

V primeru kakršne koli odpovedi ( pisne odpovedi ali avtomatične odpovedi/ ko obveznosti ne poravnane ) bodo do tedaj vplačana sredstva zadržana in nepovrnjena.

Vsaka ( le ) pisna odpoved bo obravnavana v skladu z našo odpovedno politiko in tukaj opisanimi pravili.

Vplačana sredstva boste mogoče lahko unovčili ( le ko upravičeno in kot v nadaljevanju, če… ) v drugem, dogovorjenem obdobju glede na našo razpoložljivost in možnosti, če:

Po najboljših močeh se bomo potrudili in znova odprli to najemno obdobje na trgu. Če bomo uspeli znova prodati to najemno obdobje, »vaš zakupljeni termin«, mogoče z dodatnim reklamiranjem ipd., boste upravičeni do unovčitve vaših plačanih sredstev. O situaciji vas bomo obvestili takoj, ko/če obdobje ali del obdobja uspešno znova prodamo. Sicer pa ob neuspeli ponovni prodaji sredstev ne povrnemo.

OPOZORILO: Višina sredstev se lahko zmanjša za “out-of-pocket” stroške, razne stroške, ki bi jih imeli z iskanjem alternativnih gostov, vključujoč kakršne koli dodatne stroške reklamiranja, morebitne popuste za pozno rezervacijo ( late-booking ) in kakršno koli zmanjšano najemno vplačilo za krajšo rezervacijo v tem obdobju.

V primeru, ko naša odpoved ( izredna situacija, ko vam zaradi določenih posebnih okoliščin ne moremo zagotoviti dogovorjene nastanitve ) vam bomo nemudoma povrnili vsa vaša vplačana sredstva.

OPOZORILO: Izredne nepredvidene situacije ali posebne okoliščine – kot naprimer potres, poplave…

Zavarovanje

Priporočamo, da si zagotovite celovito potovalno zavarovanje, vključno z odpovednim kritjem, zavarovanjem osebnih predmetov in javne odgovornosti.

Kronau Chalet Resort
SI-4280 Kranjska gora | Bezje 19 – 24 | Slovenija | Evropa

Telefon: +386(0)51 356 179 | Fax: +386(0)83807451